• Pozor na konec platnosti staré dálniční známky

  • Od 1. 2. už musíte mít známky platné na rok 2020

  • Pokuta může být až 100 000 Kč

 

Poslední lednový den je také poslední, kdy platí ještě loňská celoroční dálniční známka. Od 1. února už řidiči vozidel do 3,5 t používající zpoplatněné úseky silnic pro motorová vozidla a dálnic musí mít na čelním skle v souladu se zákonem vylepen kupon prokazující zaplacení poplatku. Ať už se jedná o celoroční známku za 1500 Kč, měsíční za 440 Kč nebo desetidenní za 330 Kč, pravidla jsou vždy stejná a pokud by vás zastavili policisté nebo i celníci, budete mít problém.

 

§ 21e zákona 13/1997 Sb. věnující se Povinnostem řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění říká, že:

(1) Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen
a) uhradit časový poplatek a přilepit prováděcím předpisem určený díl kupónu prokazující úhradu časového poplatku celou plochou na viditelném místě ve vozidle,
b) vyznačit údaj o registrační značce vozidla na kupónu prokazujícím úhradu časového poplatku,
c) na požádání předložit ke kontrole příslušníku Policie České republiky (dále jen „policista“) nebo celníkovi díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku,
d) odstranit díl kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na viditelném místě ve vozidle, jakmile jeho platnost skončila.

 

Z toho vyplývá, že se můžete doputit i jiných přestupků než nevylepení dálničního kuponu. Dálniční známka musí být také označená registrační značkou, můžete ztratit kontrolní ústřižek nebo jen neodstraníte starou známku. To platí i tehdy, když používáte občas kupony se zkrácenou platností. Neplatný kupon niž musíte odstranit.

 

Jak je to s pokutami za jízdu bez dálniční známky? Nejedná se o bodovaný přestupek, ale i tak jsou sankce poměrně vysoké. Příkazem na místě (tzv. blokovou pokutou) lze za jízdu bez dálniční známky ve zpoplatněném úseku udělit pokutu do 5000 Kč, ve správním řízení ale až 100 000 Kč. Ostatní přestupky (nevypsání registrační značky, nepředložení kontrolního ústrižku či neodstranění staré dálniční známky jsou jiné porušení povinnosti s pokutou příkazem na místě do 2500 Kč.

 

Jsou ale i výjimky, kdy se nemusí za dálnice platit. Zákon Osvobození od zpoplatnění vyjmenovává takto:

 

(1) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem
a) vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu11b), pokud se jedná o vozidlo
1. Vězeňské služby České republiky,
2. poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,
3. složky integrovaného záchranného systému neuvedené v bodech 1 a 2,
b) Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem „POLICIE“,
c) ozbrojených sil České republiky11d), včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti,
d) celních orgánů opatřeným nápisem „CELNÍ SPRÁVA“,
e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem „HASIČI“,
f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“,
g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu,
h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká,
i) přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou,
j) vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise,
k) provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením,
l) při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva,
m) Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle zvláštního právního předpisu,
n) správce zpoplatněné pozemní komunikace,
o) používajícím jako palivo elektrickou energii nebo vodík
1. výlučně, nebo
2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.
(2) Je-li nutno při uzavírce podle § 24 užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.

 

Užitečné: Mapu zpoplatněných úseků a také úseků bez poplatku najdete na stránkách Ministerstva dopravy zde.

Líbil se Vám tento článek? Sdílejte jej!